witamprzyszła dzisiaj do porodu pacjentka z rozpoznaną mutacją czynnika Vpomimo zaleceń nie była ani razu w trakcie ciąży...