Andrew J. Epstein i wsp. Coronary Revascularization Trends in the United States, 2001-2008, LINK: JAMA 2011;305:1769 Opublikowane w latach 2007 i 2009 wyniki badań Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) i Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX) dostarczyły istotnych danych dotyczących skuteczności zabiegów rewaskularyzacji w porównaniu z farmakoterapią oraz wyników pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) w porównaniu z interwencjami przezskórnymi (PCI) z zastosowaniem stenów uwalniających leki (DES). Badanie COURAGE nie dostarczyło przekonujących dowodów na przewagę PCI nad leczeniem zachowawczym stabilnej choroby wieńcowej, z kolei SYNTAX potwierdziło przewagę leczenia kardiochirurgicznego nad implantacją DES u części pacjentów z chorobą wieńcową. W tym kontekście warto przyjrzeć się zmianom w liczbie poszczególnych typów zabiegów rewaskularyzacji w latach 2001-2008 na podstawie amerykańskich danych pochodzących z Healthcare Cost and Utilization Project’s Nationwide Inpatient Sample. A zatem, w porównaniu z latami 2001-2002 w latach 2007-2008 odnotowano 15% spadek rocznej liczby zabiegów rewaskularyzacji (P<0.001). Liczba CABG spadała stabilnie z 1742 zabiegów CABG na milion osób dorosłych na rok w latach 2001-2002 do 1081 CABG na milion osób dorosłych na rok w latach 2007-2008 (P<...