Pacjent z nawracającym częstoskurczem nadkomorowymod dawna, a od miesiąca ma go przy KAżDYM połykaniu. W nocy wystąpiły na ...