Czy ktoś ma doświadczenia lub zna dane z badań dotyczące długoletniego ...