5-letni chłopiec skierowany do Oddziału z powodu podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego. Zgłaszał ból w klatce piersiowej (pokazywał okolicę mostka i lewej strony klatki piersiowej), utrzymuje się tachykardia ( w spoczynku 140-180/min, podczas snu 90-120/min). Od kilku dni miał objawy infekcji górnych dróg oddechowych, ma stwierdzoną dychawicę oskrzelową (przyjmuje na stałe ..., ..., ...). Obecnie w badaniu stwierdza się zmiany osłuchowo w postaci furczeń nad polami płucnymi, nad sercem głośny szmer nad zastawką mitralną. Jako niemowlę miał stwierdzany szmer skurczowy, kontrolowany kardiologicznie (echo)-nie stwierdzono nieprawidłowości. Od czasu niemowlęctwa do obecnej hospitalizacji nikt szmeru nie stwierdzał. Wg relacji mamy, gdy zapytaliśmy o wydolność chłopca, o to czy się męczy ostatnio bardziej, stwierdziła, że on zawsze jak pobiega to ma dusznoość ale ona to zrzucała na astmę. W badaniach labolatoryjnych: Morfologia: WBC: 19,17 K/uL LYM: 2,37 K/uL MON: 1,26 K/uL NEUT: 15,27 K/uL EOS: 0,19 K/uL BAS: 0,08 K/uL LYM%: 12,4 % MON%: 6,6 % NEUT%: 79,6 % EOS%: 1,0 % BAS%: 0,4 % HCT: 37,9 % RBC: 5,13 M/uL HGB: 13,3 g/dL MCV: 73,9 fL MCH: 25,9 pg MCHC: 35,1 g/dL MPV: 9,2 fL P-LCR: 17,8 % PCT: 0,25 % PDW: 9,9 fL RDW-SD: 37,5 fL...