Mark D. Sullivan i Jane C. Ballantyne. What are we treating with long-term opioid therapy?, LINK: Arch Intern Med 2012;172:433 W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na artykuł przeglądowy poświęcony następstwom przewlekłego stosowania opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego. Chcąc uzasadnić coraz większą popularność (zwłaszcza w USA) opioidów we wskazaniach innych niż onkologiczne dowodzi się, że ból niezwiązany z nowotworem może być równie dojmujący, jak ten nowotworowy. Dodatkowym argumentem mają być wyniki badań wskazujące na brak ryzyka uzależnienia i skuteczność przewlekłego stosowania małych dawek opioidów. Analizując piśmiennictwo bardziej szczegółowo znajduje się jednak szereg dowodów na zjawisko przeciwne - w trakcie 3-miesięcznej terapii małymi dawkami opioidów uzyskuje się jedynie umiarkowane (ok. 30%) złagodzenie bólu, a wydłużenie terapii nie przekłada się na ewidentne korzyści zdrowotne u większości pacjentów. Z niektórych prac bez randomizacji wynika wręcz, że opioidy mog...