Bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne grożą uwalnianiem dużych ilości toksyn bakterii jelitowych do krwi i jej zatruciem - wykazały dwa badania, z których jedno opublikowało pismo „Inter...