1. Pacjent lat 50+, w zakresie obowiązków pracowniczych kierowanie wózkiem widłowym i praca pow. 3m. Jaskrę i problemy okulistyczne (poza krótkowzrocznością) neguje. W komputerowym polu widzenia wykonanym dokładnie rok temu (poza MP, zleconym z uwagi na "jaskrowy charakter" tarczy n II, wykonywanym przez pacjenta po raz pierwszy) widoczny ubytek centralny w jednym oku. Zlecono kontrolę perymetrii, z nast...