Pacjentka lat 58 z nawracającym zapaleniem migdałków podniebiennych. Po antybiotykoterapii Augmentinem (bez rezultatów) i w drugim rzucie Novocefem + płukanie roztworem H2O2. Obecnie w badaniu fizykalnym gardło zaczerwienione,...