Mam pytanie do kolegów jak zazwyczaj wygląda rehabilitacja po zabiegu odbarczenia krwiaka u 80 letniego pacjenta tzn. jak najczęsciej wygląda to u osób starszych w dobrym stanie psychicznym i ruchowym bez objawów afazji w okresie przed operacyjnym w przypadku wykonania craniotomii lub trepanacji. Dodam że akurat...