Zwracam się z apelem do radiologów, żeby zwracali uwagę na opisy własnych badan. Trafiło do nas dziecko obecnie 13-miesięczne (do CZD) z wykrytym ostrym wodogłowiem w czerwcu w Rzeszowie na podstawie TK jednofazowego. Opisujący radiolog stwierdził ostre 3-komorowe wodogłowie z przesiękami, IV komorę opisał jako wąską. Nie zauważył wówczas, że cała tylna jama była wypełniona guzem. Opisał mózgowie i móżdżek jako prawidłowy. Chirurdzy dziecięcy założyli zastawkę komorowo-otrzewnową, też dość niefortunnie, bo koniec drenu styka się z dolną ścianą A. media (za dużo wsadzili drenu komorowego). Dziecko poszło do domu. 26.09 telefon do lek dyżurnego do CZD, że dziecko upadło z łóżeczka i w CT wykonanym tym razem 2fazowym (pewnie inny radiolog był na dyżurze niż w czerwcu - bo to ten sam szpital) uwidoczniono guz...