Proszę o pomoc, radę w sprawie mojej mamy. Wiek 58-lat, dotychczas nie chorująca. Z powodu silnego bólu głowy ze zwyżką RR do 190/110(dotychczas RR 100/70)w trybie pilnym w Oddziale Ratunkowym wykonano TK głowy (wrzesień 2012r.) w którym opisano przy blaszce wew. lewej kości skroniowej hiperdensyjny obszar śr.10mm.Druga zmiana o podobnym charak. śr 6,5mm, przy blaszce lewej kości ciemieniowej(warstwy szczytowe). W wykonanym MR głowy (listopad 2012r.) wykazano w lewym kącie mostowo-móżdżkowym (również częściowo w przewodzie słuchowym wewnętrznym po tej stronie)guz o przybliżonych wymiara...