Zglosił sie pacjent z chorobą Parkinsona,z wdrożonym leczeniem Madoparem i Rasagiliną -od miesiąca. W trakcie leczenia rozpoznano czerniaka złośliwego. Uwzględniając przeciwwskazania ,powoli odstawiłam ... i...