(PRO FAMILIA) Szanowni Koledzy, zwracam się z prośbą o radę. Moja ciocia (66 lat ) ma rozpoznanego obustronnego raka sutka (w piersi lewej, na godz.3 skupisko echogenicznych obszarow o nieregularnym, pozaciąganym zarysie o łacznych wymiarach 44x33x22 mm- tu. malign., zmiana łączy się z tym samym zarysem brodawki - cechy naciekania. Całosc ma długość ok. 65 mm, wokol niego kilka obszarow sug. guzki satelitarne wielk. ok 5 mm) typ luminalny B E- cadherin (-) HER 2 (-) Protein (0) Ki-67 (+) 65% PR (+) Dodatkowo ogniska meta w C7, Th12( w PET) , podejrzane zmiany w k.krzyzowej, miednicy, brzegu mo...