Pacjentka z potrójnie ujemnym rakiem piersi z potwierdziną mutacją BRCA1ok 6-8 miesiecy od zakończenia leczenia radykalnego.(przedoperacyjna chemioterapia 4xddA...