pewnie nie niejedna i nie jeden z Was był już proszony przez rodzinę o wydania zaświadczenie o zdolności do czynności prawnych lub podobnego mój ostatni konkretny przykład: pacjent na dobowej dawce morfiny 30mg/d s.c., do tego z leków psychotropowch ... 200mg/d dzwoni żona i przekazuje, że są umówieni z notariuszem na sporządzenie testamentu i notariusz prosi, aby lekarz o wystawił zaświadczenie, że pobierane leki nie ma...