Bliska mi osoba z guzem jajnika z przerzutami też do wątroby i płuc, po odbarczeniu prawej jamy opłucnowej{płyn krwisty z licznymi komórkami nowotworowymi, X 2011}lat 84 w wywiadzie choroba nadciśnieniowa , choroba nowotworowa zdiagnozowana w X 2011 roku, postępowanie objawowe, Tramal , było ... , ostatnie wyniki HB 8,0, czerwone krwinik 3,2 , krwinaka mała, z obniżoną zawartością hemoglobiny, płytki ...