Pacjent lat 82 w wywiadzie choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, łagodny przerost gruczołu krokowego. Od około 3 tyg leczony z powodu zapalenia żył powierzchownych kończyny dolnej lewej. W leczeniu zastosowano 10 amp. fraxiparyny s.c w dawce 0,6 , ... 1000, .... W dniu dzisiejszym na zlecenie chirurga wykonano USG żył kończyny dolnej lewej. Poniżej opis badania. Przewlekłe zmiany zakrzepowe z wąs...