W związku z niejasnymi informacjami od kolegów specjalistów, proszę Szanownych Konsyliuszy o pomoc, jakie s...