Czy można zakwalifikować dziewczyne 16 letnią do usprawniania w warunkach domowych. Nasza poradnia nie posia...