Witajcie, Chciałbym skonsultować z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami przypadek naszej pacjentki - może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Pacjentka w 40 tyg I ciąży po cięciu cesarskim (ze względu na brak postępu porodu) w 3 dobie po cięciu ze wzrastającymi parametrami zapalnymi - crp wzrosło do 240 ng/ml Otrzymywała: ... i ..., następnie po braku reakcji na ww antybiotyki - gentamycynę i ... (które idą i.v. do dziś.). W 4. dobie pacjentka zgłaszała silny ból stawu kolanowego i uda prawego oraz obrzęk całej kończyny dolnej. Wykluczono zakrzepicę. Konsultowano pacjentkę w wielu oddziałach - bez uchwytnej przyczyny. Pacjentka klinicznie w stanie dobrym, cały czas z obrzękiem kd, bólem podczas chodzenia, bez gorączki, bez innych objawów. CRP wciąż w okolicach 240-220. reasumując wykonane do tej pory procedury: - konsultacja ortopedyczna - zapalenie stawu kolanowego prawego - wykonano punkcję stawu - posiew jałowy, leukocytoza 18 000 (przy normie do <200 kom/mcl) - konsultacja chirurgiczna - zapalenie stawu kolanowego, zalecono zimne okłady i nlpz - konsultacja int...