http://www.czytelniamedyczna.pl/1655,przeszkoda-czynnosciowa-w-odplywie-moczu.html C. Fowler opisała nieprawidłowe, przeszkodowe mikcje i stałą nadmierną aktywność zwieracza zewnętrznego cewki występujące u pacjentek z policystycznymi jajnikami. Zespół ten określa się mianem „Fowler syndrom”. Przypuszcza się, że nadmierne napięcie zwieracza związane jest z niedoborem progesteronu. Nadaktywność zwieracza powoduje osłabienie czynności skurczowej wypieracza. W efekcie trudności w opróżnieniu pęc...