Uroflowmetria Qmax 3ml/s , średni przepływ 3ml/s , czas mikcji - 102 s . V-210ml , zaleganie -100ml. Po uretr...