mąż wtrakcie naświetlań przszedł 23 bóle parcie na stolec ...